Ayn Rand Sözleri

“İnsan olduğunu sanan bir yığın yaratıktan nefret etmedikçe,insanları sevmek mümkün değil.”

“Aptallıktan yapılan kötülüğü anlarım.Cehaletten yapılan kötülüğü de anlarım.Ama bilerek yapılan kötülüğü anlayamam.”

“Hile yapan,yalan söyleyen,ama görünüşte saygınmış gibi davranan adam.O aslında kendisinin namussuz olduğunu biliyor,ama başkaları onu namuslu sandığı için,çevreden bir saygı topluyor,oradan kendine elden düşme bir öz saygı çıkarıyor.”

“Kulağa garip gelse bile,kişinin insan kardeşlerine tümüyle çıkarsız bir ilgi duyması mümkündür…”

“En sefil insan amaçsız olandır.”

“İnsanın her başarısı kendi içinde bir değerdir,fakat aynı zamanda daha büyük başarılar ve değerler için bir zıplama taşıdır.Yaşam gelişmedir;ileriye gitmemek geriye gitmek demektir;yaşam ancak ilerlediği müddetçe yaşam olarak kalır.”

“Değişim evrenin birinci ilkesidir.Her şey değişir.Mevsimler de,yapraklar da,çiçekler de,kuşlar da,ahlak anlayışları da,insanlar da,binalar da.Dialektik süreç bu…”

“Yaratıcı insanı motive eden,başarma arzusudur;başkalarını yenme arzusu değil.”

“Bilginin kısa yolu olduğu iddia edilen iman,sadece aklı yok etmenin kısa yoludur.”

“Sosyal yaşamda kazanılan iki büyük değer vardır:bilgi ve ticaret.”

“Eğer aşk,kişinin kendini ve varoluşunu kutlamasıysa,o zaman kendinden nefret edenler,hayattan nefret edenler için aşkın tek muadili,yok etmeye çalışmaktı.”

“Ben insanlarla mücadele etmek istemiyorum.Beni yalnız bırakmalarını istiyorum.Yaşamak istiyorum.”

“Biz yalnız olmak ve öğrenmekten başka hiçbir şey istemiyoruz.”

“İnsan için zevk almak bir lüks değil,fakat önemli bir psikolojik ihtiyaçtır.Zevk almak,(terimin en geniş anlamıyla) yaşamın kendinde var olan metafizik bir özelliktir,başarılı davranışın ödülü ve sonucudur;tıpkı ağrının başarısızlığın,yıkışın,ölümün işareti olması gibi.İnsan hoşlanarak hayatın değerini,hayatın yazmaya,devam etme mücadelesine değer olduğu hissini yaşar.Yaşamak için,insanın değerler başaracak şekilde yaşaması gerekir.Zevk almak veya hoşlanma hem başarılı faaliyet için duygusal bir ödül ve hem de faaliyete devam etme yönünde bir teşviktir.”

“Paranın tüm kötülüklerin kaynağı olduğunu söylüyorsunuz.Pek hiç tüm bu paranın kaynağının ne olduğunu sordunuz mu?”

“Amerika’daki zenginlik ortak bir amaç uğruna insanların kamusal fedakarlıkları sayesinde değil,kendi kişisel amaçları ve servetlerini kazanma doğrultusunda hareket eden özgün insanların üretken dehası sayesinde kazanılmıştır.”

“Kapitalizmin dış politikasının özü serbest ticarettir;yani ticaretle konulan duvarların,korumacı gümrüklerin ve özel imtiyazların kaldırılmasıdır;dünya ticaretinin,birbirleriyle doğrudan ilişkide bulunan bütün ülkelerin vatandaşları arasında,serbest uluslararası değişim ve rekabete doğru yolların açılmasıdır.”

“Özgür toplumu savunmak isteyen bir kimse,özgür toplumun vazgeçilmez temelinin birey hakları ilkesi olduğunu bilmelidir.Birey haklarını muhafaza etmek isteyen bir kimse,kapitalizmin birey haklarını karşılayabilecek ve koruyabilecek tek sistem olduğunu anlamalıdır.”

“Birey haklarını ihlal etmek demek,onu kendi yargısının aksi yönde davranmaya zorlamak veya onun değerini kamulaştırmak demektir.Esas olarak bunu yapmanın yalnız bir yolu vardır:Fiziksel zor kullanımı.İnsan haklarının iki olası ihlalcisi vardır suçlular ve siyasi yönetim.”

“Onların gerçeklere,fikirlere,yapılan ve yapılacak işe kaygısı yok.Onların tüm ilgisi insanlara dönük.”Bu doğru mu?” diye sormuyorlar.Yargılamak için değil,tekrarlamak için.Yapmak için değil,yapıyormuş izlenimi vermek için.Yaratmak değil,göstermek.Yetenek değil,dostluk.Nitelik değil,fors.”

“Politika ile yalnız bir sebepten ilgilendim;politikayla ilgilenme ihtiyacı duymayacağım günlere ulaşmak için.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir