Aristoteles-Eflatun Sözleri

“Dostluk,iki vücutta yaşayan bir ruh,iki ruhta yaşayan bir vucuttur.”

“Herkesle dost olan,kimsenin dostu değildir.”

“Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmakla değil,akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.”

“Kötü insanlar korkudan bugün eğerler.iyi insanlar ise yalnızca sevgiden…”

“Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.”

“Sözün en güzeli,söyleyenin doğru olarak söylediği,dinleyenin de yararlandığı sözdür.”

“İyi,basit;kötü ise çok yönlüdür.”

“İyi iki anlama gelir:birisi mutlak iyidir.Diğeri ise birisi için iyi olandır.”

“İyiliğe gücün yetmezse,kötülük etme.”

“Herkes sinirlenebilir.Bu kolaydır.Fakat doğru kişiye,doğru seviyede,doğru zamanda,doğru bir amaç için ve doğru bir şekilde sinirlenmek ise o kadar kolay değildir…”

“Bilgi doğuştan akılda yoktur;ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.”

“Kendimiz için korktuğumuz şey başkalarının başına gelince bizde acıma hissi uyandırır.”

“Bir duygu akıldan pay almadıysa onun pek de insani olduğunu söyleyemeyiz.”

“Boş vaktimiz olsun diye boş vaktimizden feragat ederiz;tıpkı barış elde etmek için savaştığımız gibi.”

“Fazileti olmayan insan,hayvanların en kirlisi,en vahşisi,en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.”

“Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.”

“Erdemli kişi:haksızlık yapmaktansa,haksızlığa uğramayı daha uygun bulan kişidir…”

“Adalet ilkin devletten gelmelidir.Çünkü hukuk,devletin toplumsal düzendir.”

“Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.”

“Bilim,iyi zamanlarda servet,kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.”

“Kendini bilmek,tüm bilgeliğin başlangıcıdır.”

“Biz,tekrar tekrar yaptığımız şeylerim.Demek ki mükemmellik bir eylem değil,bir alışkanlıktır.”

“Arzu öyle bir şeydir ki,hiç doymak bilmez;bir çok insanların hayatı,arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.”

“En büyük suçlar,zaruri olanı da değil,fazla olanı etmek için işlenir.”

“Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.”

“Eğitimin kökleri acı,meyveleri şirindir.”

“Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık,ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.”

“Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar.Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.”

“İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.”

“Çocukları eğiten kimse,onları doğuranlardan çok daha fazla saygıyı hak eder.Zira ebeveynler sadece hayat vermişlerdir,diğeri ise iyi yaşamın sanatını.”

“İradene hakim fakat vicdanına esir ol.”

“Görünmeyenleri anlamak için görünenlere bakmak gerekir.”

“Şiir,felsefeye daha yakındır ve daha değerlidir;çünkü şiir daha çok genelden,tarihse özelden söz eder.”

“Şiir sanatı,ya doğuştan yetenekli ya da coşup kendinden geçebilen kişilerin işidir.”

“Hayat tiyatro gibidir,en kötü insanlar,en iyi yerlerde oturur.”

“Herkes en fazla kendi çıkarını,en az başkasının çıkarını düşünür.”

“Zayıf,daima adalet ve eşitlik ister,halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir…”

“Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olmaları gerekir.Uygar bir halkın kendi kültür kalıtımını sürdürebilmesi için,öteki ırkları sömürgesi ve onları tüm insan haklarından yoksul bırakması gerekir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir