Mehmed Uzun Sözleri

“Söz,güzel,yalın ve insani olmalı.”
“Sessizliğin sesi duyulmaz,hissedilir;kulaklar değil,ruh ve yürek duyar onu.”
“Kitaplar seslerle dolu değil mi,hayatın sesleriyle?”
“Dedi ki kitap olsan saatlerce seni okusam,dedim ki sen de özgürlüğüm olsan saatlerce senin gözlerine baksam…”
“Bilgi aşağıda duranı yüceltir,bilgisizlik yukarıda duranı aşağı indirir.”
“Kendim sevmediğim ama içinde doğduğum öğrendiğim,büyüdüğüm ve kendimi ifade ettiğim anadilim…”
“Bahar gençliktir,kış yaşlılık.Bahardan sonra gelir kara kış.Ancak unutma ki,kışta bile saklı baharlar vardır.”
“Doğa,her şeyi doğuran ilk ana.Doğa,sonunda her seyi koynunda uyutan son ana.”
“Yemezdi kitap alırdı,içmezdi dergi alırdı.Üstüne başına bir şey almaz,gazete alırdı.”
*Doğruyu söylemeyen,sözünü tutmayan ve emanete hıyanet eden kişi,namaz kılsa,zekatını verse,Hac ve Umre vazifelerini yerine yetirse dahi münafık olmaktan kurtulamaz.”
“Tüm insanlık tarihinin,hiçbir zaman tedavi edemediği,en önemli hastalığı olan önyargılar,farklı ve değişik olana karşı duyulan düşmanlık,kuşku ve tedirginlikler sürüp gidecek mi?Bu hastalık tedavi edilemeyecek mi?”
“Kimse düşüncelerinden dolayı cezalandırılmamalı.”
“Kuşkusuz biliyorum,baskı altındaki çaresiz insan,yanan ağaç kötüğüne benzer,zararı önce kendine verir.”
“Dünyada en tehlikeli ve hüzün verici ruh hali,çaresizlik ve acizliğin ruh halidir.”
“Dalkavuk Dengbej’lerin sesi,sahibin sesidir.Sahibinin dini imanı onların dini imanı,sahibinin sözü,eylemi ve buyruğu yine onların sözü,eylemi ve buyruğudur.Ay nasıl dünyanın etrafında,dünya nasıl güneşin etrafında dönüyorsa,onlar da sürekli sahibinin çevresinde öyle dönüp dururlar.”
“Uygar bir yurtseverlin konseptleri ancak ahlak,vicdan,tolerans ve insanlık olabilir.”
“Esaret de yıkılmışlıktır,esir insanın dili kilitli,elleri zincirlidir,ne anlatabilir,ne de ahvalini yazabilir.”
“Ben iyiyim,sen memleketten haber ver.Hala öldürüyorlar mı esmer yüzlü çocukları eşkiya diye!”
“Zor kullanarak şiddetli esen bir rüzgarın yönünü değiştirebilir misin?Geceyi gündüzü dönüştürebilir misin?Ayı,güneş yapabilir misin?İnsanların ruhu da böyledir.İnsan ruhu zorla terbiye edilmez.”
“Okuyorum,duyuyorum.Hayır,hiçbir şey değişmiyor.Kim insanların,devirlerin değiştiğini söylüyorsa yalan söylüyor.Her şey olduğu gibi.Bizim zamanımızda da böyleydi.Kan akıyordu,insanlar ölüyordu,köyler yanıyordu,çığlıklar göye yükseliyordu.İnsanlar kin ve nefretin içinde boğuluyordu.Aynen bugün olduğu gibi.”
“Bu kanlı Mezopatamya’nın esareti niçin bu kadar sonsuz,derin ve köklüdür?Niçin Mezopatamya insanı her zaman gaddar darbelerle yakılıyor?Esaret niçin bu kadar sonsuzdur burada?”
“Kan durmadı,ateşler sönmedi.Şehirler değişti,giyim kuşam,tanklar toplar,otomobiller uçaklar,telefonlar değişti,ama insanlar değişmedi;kin,nefret,öc alma duygusu hep kendisi gibi kaldı.”
“Kan,ancak adalet duygusu,insani ve vicdani yaklaşımla yıkanabilir,temizlenebilir.Adalet anlayışının,insani ve vicdani duyguların kaynağı da edebiyattır.Edebiyat insanların birbirini daha iyi anlamalarının yolu,kültürlerin birlikteliğinin vazgeçilmez köprüsüdür.”
“Evet yüzyılımız,milliyetçi,şovenist dalgalar ve savaş rüzgarlarıyla tüm insanlığı kasıp kavuran cani ve çılgın bir yüzyıl…”
“Ve unutmayın,kılıçların ve tüfeklerin sesi,her yerde her zaman merhamet,adalet ve vicdanın sesini öldürür.”
“İnsanlar kin ve nefretin içinde boğuluyordu.”
“Ancak edebiyat durmadan kirlenen vicdan ve yürekleri temizleyebilir,insan ve kültür sevgisini verebilir…”
“Dünya çarkı felektir,dolaptır,devrandır.Feleğin rüzgarı oradan peyda olup öte tarafa devirir.Bugün neşe ve şenlik olur,yarın inleyiş ve yas.Viran bir dünyadır bu dünya,sultana,hakime,beye,mîre kalmaz.İyiler erken gider,kötüler kazıklarını çakarlar dünyanın meydanına ve kalırlar.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir