İhsan Fazlıoğlu Sözleri

“Dürüst bir insan çare bulamadığında,derin bir sükuta bürünür.Hesabı olan ise,sürekli kendini kandırarak bahaneler üretir.”
“Yükün dürüstlükse,gücün düşer belki fakat başın hiç düşmez.”
“Yürürken yolun sonuna odaklananla dostluk etme;çünkü kestirmeyi bulduğunda seni yüzüstü bırakır;zira dostluk sona değil,yola nisbetledir.”
“Yalnızlığıyla yol alan bir insanı,hiç kimse yokluğuyla korkutamaz.”
“İnsan yaşamında bir kez de olsa kendine şu soruyu sorup yanıtlamalıdır:Sahip olduğum her şeyi yitirdiğimde,beni ayakta tutacak olan nedir?”İhsan Fazlıoğlu
“Gerçeklerle yüzleşmeyenler,hayallerle avunurlar.”
“Aklında fikir olmayanın dilinde küfür;kalbinde muhabbet olmayanın elinde şiddet olur.”
“Âdap olmadan edep olmaz.Ama ilim,edebi tavırla,yöntemle yapılmaz,yapılamaz.”
“Kendini ihmal edip başkalarına dikkat kesilen kişi,daha yaşarken bedenini mezara çevirir,aklını çöle.”
“Yalnızca kullanılmayan uzuvlar değil;kullanılmayan duygular da körelir.Akıl ile kalbinizi sürekli kullanınız;Biri bilgidir diğeri sevgi.”
“Zenginleşmek istiyorsan kitap oku,fakirleşmek istiyorsan çok zengin ol.”
“Akıl olmadan tefekkür,tefekkür olmadan bilgi,bilgi olmadan erdem olmaz.”İhsan Fazlıoğlu
“Dile ve ele inmeyen,yalnızca zihinde kalan bilgi çoğalmaz.”
“Çirkin bilgiden daha çirkini,ona ilişkin cehalettir.”
“Başka bir medeniyetin eğitim kurumlarıyla kendinize has bir dünya kuramazsınız.”
“Hayreti olmayanın ilmine itibar,gayreti olmayanın ameline itibar etme.”

“Maneviyâtı olmayan bir toplum vicdansızlaşır,birbiri ile savaşır;fikriyâtı olmayan toplum bir ise,gayesini kaybeder,iddasızlaşır.”
“Uğruna ölümü göze alacağı kadim değeri bulunmayan millet tarihten silinir;ancak yenilenmeyen millet de en nihayet yeni karşısında yenilir.”
“Hakikati bir ideoloji içinde idrâk etmek,kuşu bir kafes içinde tanımaya benzer.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir