David Hume Sözleri

“Sana nasıl davranmalarını istersen,sen de başkalarına öyle davran.Fakat,ilk iyi davranışı sen yap.”

“Eşyanın güzelliği onu görenin zihnindedir.”

“İnsan hayatının belli başlı kılavuzu alışkanlıktır.”

“Bütün bilgilerimiz tecrübe ile başlar ama tecrübe ile bitmez.”

“İnsan akıllı bir canlıdır;böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır;fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki,bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.”

“Tüm düşünce ve malzemeleri ya dış ya da iç duygulardan türer.”

“Felsefe insan zihninin mahiyetini incelemektir.”

“Filozof olun;ama tüm felsefenizin içinde yine insan kalın.”

“Dünyayı saran dini ilkeleri bir inceleyin.Hepsinin,hasta insanların düşlerinden başka bir şey olmadığı konusunda güçbela ikna olursunuz.”

“Dindeki hatalar tehlikeli,felsefedeki hatalarsa sadece gülünçtür.”

“Din hakkında düşünceler doğada tasarlanarak değil,yaşamdaki olaylar sonucunda ortaya çıkan endişeden,insan aklındaki sürekli ümitten ve korkudan doğdu.”

“Düşünür;yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş şeylerin asla yeterince düşünülmemiş olduğuna inanan kimsedir.”

“En güzel ve en zararsız yaşam çığırı,bilim ve bilginin yollarından geçer ve her kim bu yolda bir engeli ortadan kaldırır ya da yeni bir çığır açarsa insanlara iyiliği dokunan biri olarak saygı görmelidir.”

“İnsan doğası gereği elimizdeki yegane bilimdir.Yinede bugüne kadar en fazla ihmal edilmiş olandır.”

“Eğer bir yerde duracak ve daha ileriye gitmeyeceksek,niçin oraya kadar gidelim?”

“Bunca cehalet ve karanlık içinde insan anlayışına tek kalan kuşkucu veya en azından temkinli davranmak ve olabilir görünmeyen hiçbir hipotez az veya çok teslim olmamaktır.”

“Hakikat sevgisinin ise hiçbir zaman aşısı olmaz,olamaz.”

“Koşulları mizacına uygun hale getiren kişi mutludur ama mizacını karşısına çıkan herhangi bir duruma uygun hale getiren kişi daha mükemmeldir.”

“Hiçbir şey insanın hayalgücünden daha özgür değildir.”

“Tanrı,genellikle,daha önce sözünü ettiğimiz üç özel gücü elinde tutan varlık olarak düşünülür.Her şeyi bilen,her şeye gücü yeten ve mutlak iyi.”

“Özgürlükler genellikle aniden değil,yavaş yavaş yitirilir.”David Hume 

“Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor?Öyleyse o kötü niyetlidir.Hem güçlü hem de iyiyse kötülük nereden geliyor?”

“Bütün ürkütücü ve açıklanamaz biçimleriyle,inanılmaz tarihin ve mitolojik anlatıların yanı sıra,aynı ilkeler,doğal olarak,güç,cesaret ya da anlayışça üstün olan ölümlüleri tanrılaştırır ve kahramanlara tapmayı ortaya koyar.”

“İnsanlık bütün bu zaman boyunca var olanın kendisi için olduğuna inanacak kadar kibirliydi,oysa gerçekte var olan onların varlığını öngörmüyor.”

“Doğanın tüm güçleri ve öğeleri tek bir insana hizmet etmek ve boyun eğmek için el birliği etseler,güneş onun buyruğu üzerine doğsa ve batsa denizler ve ırmaklar onun dilediği gibi aksalar ve toprak ona yararlı olan ya da hoş olan ya da hoş gelen her şeyi kendiliğinden sağlasa da,gene de ona en azından kendisiyle mutluluğu paylaşacağı ve saygı ve dostluğundan yararlanacağı tek bir kişi verinceye dek o insan mutlu olmayacaktır.”

“Doğmadan önce var olmadığı zaman konusunda nasıl endişelenmiyorsa,ölümden sonra ne olacağı konusunda da endişelenmiyordu.”

Kaynaklar:

pusulasozler.tumblr.com

tr.wikiquote.org/wiki/David_Hume 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir