19 Mayıs Anlamı – Sözleri – Şiirleri

19 MAYIS 1919 TARİHİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ 

  

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

İçerik :

  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Anlamı
  • 19 Mayıs İle İlgili Şiirler
  • 19 Mayıs İle İlgili Güzel Sözler19 Mayıs 1919 zamanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs bununla beraber “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk Millî savaşım sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler bulunduğunu görmüştü. Bundan dolayı de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği şu demek oluyor ki, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır:“Genç fikirli demek, hakikatı gören ve anlayan gerçek fikirli anlamına gelir.” (1)

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe mükafaat etmiş olduğu ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri içinde gerçekleştirmiş olduği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir defa daha hatırlamamız gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır. TürkMilleti Birinci Dünya Savaşı hemen sonra kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir önder Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlamış olan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu yani anlatmaya çalışalım.

Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya oluşturulan en rahat ve emin bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması (2)dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk halkının silâhlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Mustafa Kemal Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve birşeyler yapmak içinAnadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’le Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır:(3)

“-Paşa, Paşa!… Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin!Bu tarz şeylerin hepsi artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, aslolan şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir…Paşa, Paşa…Devleti kurtarabilirsin!…

Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi mevzuşuyor?…O Vahdettin ki… Tüm yapmış olduklarından pişman mı olmuştur?Aldatıldığını mı anlamıştı?Fakat, bu şekilde bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim:

-Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim…Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz…”

Mustafa Kemal Atatürk bu mevzuşmada plânlarının sezilmiş olabileceği duygusuna tutulmuştı ama, O’nu bekleyen ve O’na güvenen bir“Türk Milleti” vardı.

19 mayıs ile ilgili güzel sözlerMustafa Kemal Atatürk ile birlikte 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlamış olacak yolculuğa vapur kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 birey eşlik edecekti. Bu 18 ferdin adları şöyleydi:(4) III. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (General Bele), Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (General DIRIK), Müfettişlik sıhhat Bakanı doktor Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan yardımcısı Kurbay Yarbay Mehmet Ârif Bey(AYICI), Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey(GEREDE), Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey(SAYDAM), Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas(GÜRER), Kurmay Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY),Kurmay Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV), Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başkanı emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI), İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah(KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci derslik Kâtip Fâik (AYBARS), Şifre Kâtibi yardımcısı, Dördüncü sınıf Kâtip Memduh (ATASEV).

19 MAYIS NEDİR?


19 MAYIS İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLERAtatürk beraberindeki kişilerle birlikte 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu’ya varır. 18Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o vakit için Atatürk’ü tanımadığını söyler,Mustafa Kemal Atatürk’ü sandalda ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır. (5)

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’dan başlamış olan ve Samsun’da sonlanmış seyahat esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden birkaç gün sonrasında asker değil, sivil olarak hareket edecekti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü görünüm pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Mustafa Kemal Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Fakat, O’nda ve O’nun benzer biçimde düşünenlerde bu azim oldukca aslabir engel aşılmaz değildi.

Yani vermeye çalışmış olduğumız bu seyahat Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî savaşım’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs’ı Türk gençliğine mükafaat etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz benzer biçimde gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk“Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bigün bu memleketi sizin şeklinde beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum”(6)derken Türk gençliğine olan itimatını de anlatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri çoğumuz için bir kılavuz olmalıdır:“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir”(7)demiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ü idrak etmek, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine devamlı haiz çıkarak kutlamalıyız. 
  
  

19 Mayıs İle İlgili Şiirleri(*)Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi uzmanı.


(1)Atatürk’ün düşünce ve Düşünceleri, Hazırlayan:Utkan Kocatürk, 3. Basım, Ankara 1984, s.76.
(2)Sabahattin Selek,Anadolu İhtilâli, İstanbul, 1981, s.206.
(3)Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan, Atatürk’ün Anıları, İstanbul, 1982, s.153.
(4)fethi Tevetoğlu, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Ankara 1987, s.16; Sadi Borak, Atatürk, İstanbul 1973, s.242; Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam 1919-1922, 2.Cilt,İstanbul, 1983, s.19; Sabahattin Selek, Anadolu İhtilâli, İstanbul 1981, s.213.
(5)hürriyet, 19 Mayıs 1973, s.4.

(6)Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve Düşünceleri, Hazırlayan:Utkan Kocatürk, 3.Basım 1984, s.164-165.


UZM. NEŞE ÇETİNOĞLU (*)


19 Mayıs İle İlgili Uzun Sözler
19 Mayıs Şiirleri 


Atatürk


Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,
Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.
Kimi gafletteydi, kimisi dargın,
Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul’dan kalktın, Samsun’a vardın,
Sonra Erzurum’da otağı kurdun.
Kanayan yarayı, Sivas’ta sardın,
Amasya’dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs’tır, doğum günümüz,
Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.
Gençliğe armağan, bu düğünümüz,
Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

”Devlet millet için vardır.”diyordun,
”Millet vatan için var” biliyordun.
Uğruna can feda, bir ülke kurdun,
Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni.
Kulluktan kurtulduk, olduk medeni.
Bu pırıltıların, sensin nedeni,
Kaldırıp başını, görsen Atatürk.

Hüseyin Celep

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Şiirleri – Bugün 19 Mayıs

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O…

O bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı…
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

İ.Hakkı TALAS


19 Mayıs İle İlgili Güzel Sözler

 19 Mayıs sözleri, şiirleri ve paylaşımları içeriğimizde Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine mükafaat ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel sözleri bir araya getirdik. Sizler de bu içerikte, 19 Mayıs ile ilgili en güzel sözleri, şiirleri, mesajları ve resimli 19 Mayıs paylaşımlarını bulabilirsiniz.

Atatürk’ün 19 Mayıs İle İlgili Uzun Sözleri

Bu içeriğimizde yeni hazırladığımız ”2019 Yeni Resimli 19 Mayıs Sözleri” de ayrıca yer almıştır. Bu görselleri telefonunuza kaydedip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri 2019 – En Güzel 19 Mayıs Sözleri ve 19 Mayıs Paylaşımları
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti terfi edecektir.

Gençlerin her şeyden önce millete itimat vermeleri gereklidir.

Bir gün ulusu sizin şeklinde beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

19 mayıs gençlik ve spor bayramı sözleri şiirleri

arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.

Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

Bizler her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için aslabir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

19 Mayıs Sözleri Kısa Facebook

19 Mayıs Sözleri Kısa Facebook


Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istikIaIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs itimat, sevinç, hareket günüdür.

19 Mayıs İle İlgili Slogan

Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.

Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

19 mayıs gençlik ve spor bayramı sözleri şiirleri

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

Zafer barışın en kısa yoludur.

19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek millet egemenliğine dayanan, tam bağlarımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve eminlıkla birleşerek giriştiği ulusal savaşım sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs Şiirleri

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız mübarek olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız mübarek olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız mübarek olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız mübarek olsun.

19 mayıs ile ilgili anlamlı sözler


19 Mayıs İle İlgili En Güzel Sözler

Tarihin dönüm noktalarından kabul edilen 19 Mayıs 1919′un 96.Yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Atatürk’ün 19 Mayıs ile İlgili Özlü sözleriKurtuluş mücadelesinin başlangıcı önde gelen 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir gündür. Bu günü Atatürk, geleceği aydınlatan gençlere ödül etmiştir. İşte, En güzel 19 Mayıs şiirleri, mesajlar ve Atatürk’ün 19 Mayıs sözleri;

Cumhuriyeti hepimiz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

19 mayıs gençlik ve spor bayramı sözleri şiirleri


Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

“Ben Samsun’u ve Samsun Halkını görmüş olduğum vakit, memlekete ve millete ilişik bütün fikir ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsun’luların hal ve durumlarında görmüş olduğum gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık ; ümit ve tasavvurlarımı pozitif bir inanca götürmeye yetmişti…”

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

“bizler Türkler tüm tarihimiz süresince özgürlük ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz.”

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gaslım arkamda kalmayacak.”

19 mayıs gençlik ve spor bayramı sözleri şiirleri


“Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da millî hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak… İşte İstanbul’dan çıkmadan önce planladığımüz ve Samsun’da, Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, bu karar olmuştur…Türk’ün haysiyeti ve gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklâl ya ölüm!”

“Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu inançı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkında sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en kıymetli örneği olacaksınız.”

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz…”

19 mayıs gençlik ve spor bayramı sözleri şiirleri


Benim naçiz vücudum normal olarak bigün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık özsevi ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve normal olarak esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran arkadaş ve düşman nazarındaki mevki farklı olur.”

“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli fakat zekânı unut! .. Devamlı çalışkan ol…”

11 Yorum

  1. Kurtuluş Savaşı'nın ateşlendiği ilk gün olarak zihinlerimize işlenen tarih. Ne mutlu Türk'üm diyene.

  2. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulusumuzun yolunu sonsuza dek aydınlatacak olan gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir